Обновления на играта /Game Updates
Публикувана от s-type на January 06 2017 16:59:26

Обновлени на играта / Game Updates


Обновление 06.01.2017 г.


- Добавени са нови 40 задачи.Пакет задачи Хотан Плюс  обхваща задачи от 43 до 80 ниво. Задачите обхващат районите Хотан, Каракорум, Такламакан.Може ги получите от неутралните единици в Хотан и Такламакан.
- Подобрен е шанса за успешна алхимия ++ на предметите.
-Отстранени са неточности от текста на играта.


* За правилната работа на играта е необходимо е да инсталирате последното обновление от 06.01.2017Game Updates 06.01.2017


-Added new 40 game quests.The new quest packet Hotan Plus include 40 new quests from 43 to 80 level.The new quest can be obtained from NPC's in Hotan and Taklamakan.The regions of the quest are Hotan,Karakorum and Taklamakan desert.
-Improoved item alchemy
-Fixed inaccuracies in text


*For proper gameplay game client must be updated to version 06.01.2017