Обновления на играта /Game Updates
Публикувана от s-type на February 24 2017 10:34:05

Обновлени на играта / Game Updates


Обновления и Събития 24.02.2017 г.- Обновена версия на игровия клиент
- Събитието 'Двоен Опит'  16:00 - 20:00 продължава
- -Добавени са 34 нови костюма в Премиум Магазина
-Добавени са 4 нови Сибирачи и 2 Пазителя в Премиум Магазина
-Добавени са 2 нови Дяволски Духа в Премиум Магазина
-Добавен Свитък за Нулиране на Кармата в Премиум Магазина
- Край на 'Януарското събитие'
- Со-Ок ви е подготвила нови изненади в новото събитие 'Кутията на Пандора'


* Необходимо да обновявате игровия клиентGame Updates & Events 24.02.2017- Updated game client
- 'Double EXP' Event  (16:00 - 20:00 GMT+2)  continue.
- Added 34 new Avatars in Premium Shop
- Added 4 new Grab Pets and 2 Grow Pets in Premium Shop
-Added 2 new colors of Devil Spirit
- Added new Stat Reset Scroll in Premium Shop
- The 'January Event' is over
- So-Ok has a new surprises for you with the new 'Pandora Box' event


*You need to update the game client