Players Poll | Анкета към играчите
Публикувана от s-type на January 28 2019 00:00:00


Players Poll | Анкета към играчите


Hello Warriors, we need your feedback about 'Snow flakes event' and 'Winter Unique Monsters Hunt', please vote.
Click here to vote
Здравейте Воини, нуждаем се от вашата обратна връзка отностно събитията 'Снежни нашественици' и 'Зимни Уникални Чудовища'.Моля гласувайте.
Натиснете тук за да гласувате