Обновления на играта | Game Updates 17.03.2017
Публикувана от s-type на March 17 2017 13:05:16

Обновлени на играта / Game Updates


Обновления на играта 17.03.2017 г.Добавен пакет от 8 нови задачи 10,20,30 - 40 Ниво(4 Азия / 4 Европа):
Целта на новите задачи е да стимулира играчите да изпълняват своите мисии.След като изпълните определени задачи (имената им ще откриете в описанието на задачата), вие ще получите бонус (главно точки умение) с общ сбор 26 000 чисти точки умение за 4 те задачи. Подробно описание може да получите от Ръководства -> Задачи (Джанган, Даунханг / Константинопол, Централна Азия)
-'Допълнителна награда за 10 Ниво' (Билкар Янгун /Монахиня Беатрис |Награда Точки опит 4400 / Чисти Точки Умение 1400 / Злато 10000 )
-'Допълнителна награда за 20 Ниво' (Билкар Янгун /Монахиня Беатрис |Награда Точки опит 52875/ Чисти Точки Умение 3600 / Злато 50000 )
-'Допълнителна награда за 30 Ниво' (Билкар Бори /Монахиня Мартел |Награда Точки опит 260400/ Чисти Точки Умение 7000 / Злато 140000 )
-'Допълнителна награда за 40 Ниво' (Билкар Бори /Монахиня Мартел |Награда Точки опит 822623 / Чисти Точки Умение 14000 / Злато 300000 )


* Необходимо е да обновите игровия клиент до версия 16.03.2017Game Updates 17.03.2017Added 8 new bonus quest for 10,20,30 - 40 Level(4 China / 4 Europe):

The purpose of bonus quests is to stimulate the players to complete the game quests.After the required quest are completed (the name of the quests can be found in quest description),you will gain a additional bonus points (Skill Points mostly) 26 000 clean skill points for all 4 quests.Detailed information can be obtained from in game Help -> Quests (Jangan, Dawnhang / Constantinople, Central Asia)
-'Bonus reward for 10 lv' (Herbalist Yangyun / Nun Retaldi |Reward Experience 4400 / Clean Skill Points 1400 / Gold 10000)
-'Bonus reward for 20 lv' (Herbalist Yangyun / Nun Retaldi |Reward Experience 52875/ Clean Skill Points 3600 / Gold 50000)
-'Bonus reward for 30 lv' (Herbalist Bori / Nun Martel |Reward Experience 260400/ Clean Skill Points 7000 / Gold 140000)
-'Bonus reward for 40 lv' (Herbalist Bori / Nun Martel |Reward Experience 822623/ Clean Skill Points 14000 / Gold 300000)


*You need to update the game client to version 16.03.2017 Players can use the new version of full game client or just patch the old client with the latest patch update.


Разширени новини
(You must complete the required quests to unlock bonus quest in NPC)

-'Bonus reward for 10 lv(China)'
NPC:Herbalist Yangyun - Jangan
Required quests: 'Tree Spirit','Adventurer's stone' and 'Sweepiing Bandit archer'
Reward: Experience 4400 / Clean Skill Points 1400 / Gold 10000

-'Bonus reward for 20 lv(China)'
NPC:Herbalist Yangyun - Jangan
Required quests: 'Bandit's Operational Map','White tiger's skin 2' and 'Chakji hunting'
Reward: Experience 52875/ Clean Skill Points 3600 / Gold 50000

-'Bonus reward for 30 lv(China)'
NPC:Herbalist Bori - Downhang
Required quests: 'Flying man over running man','Earth Ghost Hunting' and 'Bad charm 2'
Reward: Experience 260400/ Clean Skill Points 7000 / Gold 140000

-'Bonus reward for 40 lv(China)'
NPC:Herbalist Bori - Downhang
Required quests: 'Ancient elf','Drinking With Huhoan' and 'Delivering paddle'
Reward: Experience 822623/ Clean Skill Points 14000 / Gold 300000

-'Bonus reward for 10 lv(Europe)'
NPC:Nun Retaldi - Constantinople
Required quests: 'Rope of Barpole'
Reward: Experience 4400 / Clean Skill Points 1400 / Gold 10000

-'Bonus reward for 20 lv(Europe)'
NPC:Nun Retaldi - Constantinople
Required quests: 'Hunting Seirenes' and 'Cerberus 2'
Reward: Experience 52875/ Clean Skill Points 3600 / Gold 50000

-'Bonus reward for 30 lv(Europe)'
NPC:Nun Martel - Samarkand
Required quests: 'Delivering Curse Lifted Box','Drawing Attention' and 'Ratchel's Help Request'
Reward: Experience 260400/ Clean Skill Points 7000 / Gold 140000

-'Bonus reward for 40 lv(Europe)'
NPC:Nun Martel - Samarkand
Required quests: 'Undercloth Thief 5','Hidden Treasure 5' and 'Defeating Goria 6'
Reward: Experience 822623/ Clean Skill Points 14000 / Gold 300000