Пътят на Воина Онлайн (ПВО) - Безплатна ролева онлайн игра (MMORPG) | Warriors Way Online - Free MMORPG
Приятели

@kipariska21

Game Updates 15.05.2017

Обсада на крепостта / Fortress war update


Game Updates 16.05.2017- Added new update 'Fortress War' Added Available fortress: Jangan and Bandit Fortress.
--
Fortress War Siege time: Saturday 20:00 - 22:00 GMT+2
-- Guild application for fortress war: Monday to Friday
-- Set and levy Taxes: Every Sunday

- Fixed some errors in game text
- So-Ok has a new surprises for you in the 'Mystic Boxes' added 'Monster Summon Scroll (party use)'
- Updated game client


*You need to update the full game client up to version 12.05.2017


s-type на May 15 2017 10:00:00 0 Коментари · 893 Прочита · Отпечатай
Обновления на играта | Game Updates 25.04.2017


Обновления на играта 25.04.2017 г.- Повишени цени на 'Специалните стоки' на търговците х 2
- Подобрен е шанса за успех при използване на Алхимични камъни
- Повишени са бройките на предмета 'Отказ от Умения' от 5 на 20 броя при закупуване  от Премиум магазина.
- Коригирани неточности в текста на игровия клиент
- Подобрена съвместимост с Антивирусните програми (False Positive Virus Detection)
- Край на 'Пролетното събитие'
- Со-Ок ви е подготвила нови изненади в 'Мистичните кутии'
-Обновена версия на игровия клиент


* Необходимо е да обновите игровия клиент до версия 25.04.2017 Ако вече сте инсталирали по-стара версия на играта може да използвате частичното обновление, което ще ви обнови игровия клиент до последната версия.Game Updates 25.04.2017- Doubled prices for trader 'Special goods'
- Increased chance for success of 'Alchemy Stones'
- Increased counts of 'Skill edit potion'in Item Mall from 5 to 20 pieces for same price.
- Fixed some errors in game text
- Improved compatibility with some Antivirus Software (False Positive Virus Detection)
- The 'Spring event' its over
- So-Ok has a new surprises for you in the 'Mystic Boxes'
- Updated game client


*You need to update the game client up to version 25.04.2017 Players can use the new version of full game client or just patch the old client with the latest patch update.


s-type на April 25 2017 11:32:08 0 Коментари · 818 Прочита · Отпечатай
Профилактика на сървъра |Hardwar maintenance


    В неделя 02.04.2017 ще се извърши профилактика на хардуера на сървъра.Тъй като ще се подменят дисковете на раид масива и ще се прехвърля информацията от старите дискове на новите, целият процес може да отнеме няколко часа.Началният час ще бъде уточнен допълнително.    On Sunday 02.04.2017 we will stop the server for hardware maintenance.In the process of maintenance we will change the old HDD of RAID massive with a new one.This task will take more time that usual (probably couple hours) before the server is back again.The starting time will be а announced later.s-type на March 31 2017 14:50:15 0 Коментари · 810 Прочита · Отпечатай
Обновления на играта | Game Updates 28.03.2017

Пролетно събитие / Spring EventОбновления на играта 28.03.2017 г.- Край на събитието 'Кутията на Пандора'
- Со-Ок ви е подготвила нови изненади в новото 'Пролетно събитие'

Добавен пакет от 8 нови допълнителни задачи за 50,60,65,70,75,80,85 и 90 Ниво (Общи):
Целта на новите задачи е да стимулира играчите да изпълняват своите мисии.След като изпълните определени задачи (имената им ще откриете в описанието на задачата), вие ще отключите съответната допълнителна задача за която ще получите бонус (главно точки умение + точки опит) с общ сбор 150 000 чисти точки умение за 8 те задачи. Подробно описание може да получите от Ръководства -> Задачи -> Хотан -> Допълнителни задачи
-'Допълнителна награда за 50 Ниво' (Билкар Манина - Хотан |Награда Точки опит 2035814 / Чисти Точки Умение 16000 / Злато 300000 )
-'Допълнителна награда за 60 Ниво' (Билкар Манина - Хотан |Награда Точки опит 4455187/ Чисти Точки Умение 18000 / Злато 300000 )
-'Допълнителна награда за 65 Ниво' (Билкар Манина - Хотан |Награда Точки опит 9655033/ Чисти Точки Умение 18000 / Злато 300000 )
-'Допълнителна награда за 70 Ниво' (Билкар Манина - Хотан |Награда Точки опит 13763804 / Чисти Точки Умение 18000 / Злато 300000 )
-'Допълнителна награда за 75 Ниво' (Билкар Манина - Хотан |Награда Точки опит 19898194 / Чисти Точки Умение 18000 / Злато 300000 )
-'Допълнителна награда за 80 Ниво' (Билкар Манина - Хотан |Награда Точки опит 27637523 / Чисти Точки Умение 18000 / Злато 300000 )
-'Допълнителна награда за 85 Ниво' (Билкар Манина - Хотан |Награда Точки опит 38798453 / Чисти Точки Умение 22000 / Злато 300000 )
-'Допълнителна награда за 90 Ниво' (Билкар Манина - Хотан |Награда Точки опит 52813570 / Чисти Точки Умение 22000 / Злато 300000 )


* Необходимо е да обновите игровия клиент до версия 22.03.2017Game Updates 28.03.2017- The 'Pandora Box' event is over
- So-Ok has a new surprises with the new started 'Spring event'
Added 8 new bonus quest for 50,60,65,70,75,80,85 and 90 Level (Common):
The purpose of bonus quests is to stimulate the players to complete the game quests.After the required quest are completed (the name of the quests can be found in quest description),you can unlock and get the new bonus quests.When the requirements are completed ,the players will gain a additional bonus points (Skill Points mostly + EXP) 150 000 clean skill points for all 8 quests.Detailed information can be obtained from in game Help -> Quests ->Hotan ->Bonus quests
-'Bonus reward for 50 lv' (Potion Merchant Manina - Hotan |Reward Experience 2035814 / Clean Skill Points 16000 / Gold 300000)
-'Bonus reward for 60 lv' (Potion Merchant Manina - Hotan |Reward Experience 4455187/ Clean Skill Points 18000 / Gold 300000)
-'Bonus reward for 65 lv' (Potion Merchant Manina - Hotan |Reward Experience 9655033/ Clean Skill Points 18000 / Gold 300000)
-'Bonus reward for 70 lv' (Potion Merchant Manina - Hotan |Reward Experience 13763804/ Clean Skill Points 18000 / Gold 300000)
-'Bonus reward for 75 lv' (Potion Merchant Manina - Hotan |Reward Experience 19898194/ Clean Skill Points 18000 / Gold 300000)
-'Bonus reward for 80 lv' (Potion Merchant Manina - Hotan |Reward Experience 27637523/ Clean Skill Points 18000 / Gold 300000)
-'Bonus reward for 85 lv' (Potion Merchant Manina - Hotan |Reward Experience 38798453/ Clean Skill Points 22000 / Gold 300000)
-'Bonus reward for 90 lv' (Potion Merchant Manina - Hotan |Reward Experience 52813570/ Clean Skill Points 22000 / Gold 300000)


*Players must update the game client to version 22.03.2017
Players can download the new full version of the game client or just patch the old client with the latest patch update.


s-type на March 27 2017 15:06:54 виж целият текст · 0 Коментари · 838 Прочита · Отпечатай
Обновления на играта | Game Updates 17.03.2017

Обновлени на играта / Game Updates


Обновления на играта 17.03.2017 г.Добавен пакет от 8 нови задачи 10,20,30 - 40 Ниво(4 Азия / 4 Европа):
Целта на новите задачи е да стимулира играчите да изпълняват своите мисии.След като изпълните определени задачи (имената им ще откриете в описанието на задачата), вие ще получите бонус (главно точки умение) с общ сбор 26 000 чисти точки умение за 4 те задачи. Подробно описание може да получите от Ръководства -> Задачи (Джанган, Даунханг / Константинопол, Централна Азия)
-'Допълнителна награда за 10 Ниво' (Билкар Янгун /Монахиня Беатрис |Награда Точки опит 4400 / Чисти Точки Умение 1400 / Злато 10000 )
-'Допълнителна награда за 20 Ниво' (Билкар Янгун /Монахиня Беатрис |Награда Точки опит 52875/ Чисти Точки Умение 3600 / Злато 50000 )
-'Допълнителна награда за 30 Ниво' (Билкар Бори /Монахиня Мартел |Награда Точки опит 260400/ Чисти Точки Умение 7000 / Злато 140000 )
-'Допълнителна награда за 40 Ниво' (Билкар Бори /Монахиня Мартел |Награда Точки опит 822623 / Чисти Точки Умение 14000 / Злато 300000 )


* Необходимо е да обновите игровия клиент до версия 16.03.2017Game Updates 17.03.2017Added 8 new bonus quest for 10,20,30 - 40 Level(4 China / 4 Europe):

The purpose of bonus quests is to stimulate the players to complete the game quests.After the required quest are completed (the name of the quests can be found in quest description),you will gain a additional bonus points (Skill Points mostly) 26 000 clean skill points for all 4 quests.Detailed information can be obtained from in game Help -> Quests (Jangan, Dawnhang / Constantinople, Central Asia)
-'Bonus reward for 10 lv' (Herbalist Yangyun / Nun Retaldi |Reward Experience 4400 / Clean Skill Points 1400 / Gold 10000)
-'Bonus reward for 20 lv' (Herbalist Yangyun / Nun Retaldi |Reward Experience 52875/ Clean Skill Points 3600 / Gold 50000)
-'Bonus reward for 30 lv' (Herbalist Bori / Nun Martel |Reward Experience 260400/ Clean Skill Points 7000 / Gold 140000)
-'Bonus reward for 40 lv' (Herbalist Bori / Nun Martel |Reward Experience 822623/ Clean Skill Points 14000 / Gold 300000)


*You need to update the game client to version 16.03.2017 Players can use the new version of full game client or just patch the old client with the latest patch update.


s-type на March 17 2017 13:05:16 виж целият текст · 0 Коментари · 871 Прочита · Отпечатай
Обновления на играта | Game Updates 09.03.2017

Обновлени на играта / Game Updates


Обновления на играта 09.03.2017 г.


- Обновена версия на игровия клиент:
- Предметите от последното събитие вече ще могат да бъдат продавани/ депозирани в склада.
- Стартовият час на събитието 'Двоен Опит'  се променя съответно от 16:00 - 20:00 на 19:00 до 23:00 часа
- Оправен проблем с задачата 'Подобряване на Уменията 3/6'

* Необходимо е да обновите игровият клиент до версия 09.03.2017Game Updates 09.03.2017


- Updated version of the game client
- All items from 'Pandora Box' Event now can be traded/sold/deposit on storage
-'Double EXP' Event start time is changed from 16:00 - 20:00 (GMT+2) to 19:00 - 23:00 (GMT+2)
- Fixed a bug with the quest 'Skills Improvement 3/6'

*You need to update the game client to version 09.03.2017


s-type на March 09 2017 18:08:59 0 Коментари · 816 Прочита · Отпечатай
Обновления на играта | Game Updates

Обновлени на играта / Game Updates


Обновления на играта 07.03.2017 г.Добавен пакет от 6 нови задачи Рок Плюс:

-'Подобряване на Уменията 1' (73 Ниво |Продавачка на билети Саюн - Рок|Награда 5 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 2' (76 Ниво |Жителка Салхиран - Рок|Награда 10 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 3' (80 Ниво |Старейшина Букра - Рок|Награда 20 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 4' (83 Ниво |Жителка Салхиран - Рок|Награда 25 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 5' (87 Ниво |Жителка Исан - Рок|Награда 30 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 6' (88 Ниво |Старейшина Букра - Рок|Награда 40 000 точки умение )


* Необходимо е да обновявате игровия клиент до версия 02.03.2017Game Updates 07.03.2017Added 6 new Roc Plus quests :

-'Skills Improvement 1' (73 Lv |Aircraft Ticket Seller Sayun - Roc Mnt. |Reward 5k Skill points)
-'Skills Improvement 2' (76 Lv |Towner Salrihan - Roc Mnt. |Reward 10k Skill points)
-'Skills Improvement 3' (80 Lv |Village Chief Bukhra - Roc Mnt. |Reward 20k Skill points)
-'Skills Improvement 4' (83 Lv |Towner Salrihan - Roc Mnt. |Reward 25k Skill points)
-'Skills Improvement 5' (87 Lv |Towner Isan - Roc Mnt. |Reward 30k Skill points)
-'Skills Improvement 6' (88 Lv |Village Chief Bukhra - Roc Mnt. |Reward 40k Skill points)


*You need to update the game client to version 02.03.2017


s-type на March 07 2017 12:33:31 0 Коментари · 839 Прочита · Отпечатай
Честит 3-ти Март!

Честит празник на всички Българи!


Честит Трети Март!


 
" Българийо, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх."

Из „Новото гробище над Сливница“


s-type на March 03 2017 00:00:00 0 Коментари · 538 Прочита · Отпечатай
Обновления на играта /Game Updates

Обновлени на играта / Game Updates


Обновления и Събития 24.02.2017 г.- Обновена версия на игровия клиент
- Събитието 'Двоен Опит'  16:00 - 20:00 продължава
- -Добавени са 34 нови костюма в Премиум Магазина
-Добавени са 4 нови Сибирачи и 2 Пазителя в Премиум Магазина
-Добавени са 2 нови Дяволски Духа в Премиум Магазина
-Добавен Свитък за Нулиране на Кармата в Премиум Магазина
- Край на 'Януарското събитие'
- Со-Ок ви е подготвила нови изненади в новото събитие 'Кутията на Пандора'


* Необходимо да обновявате игровия клиентGame Updates & Events 24.02.2017- Updated game client
- 'Double EXP' Event  (16:00 - 20:00 GMT+2)  continue.
- Added 34 new Avatars in Premium Shop
- Added 4 new Grab Pets and 2 Grow Pets in Premium Shop
-Added 2 new colors of Devil Spirit
- Added new Stat Reset Scroll in Premium Shop
- The 'January Event' is over
- So-Ok has a new surprises for you with the new 'Pandora Box' event


*You need to update the game client


s-type на February 24 2017 10:34:05 0 Коментари · 882 Прочита · Отпечатай
Обновления на играта - Януари 2017/Game Updates - January 2017

Обновлени на играта / Game Updates


Обновления и Събития 17.01.2017 г.


- Събитието 'Двоен Опит' е увеличено с още един час 16:00 - 20:00
- Край на 'Коледното събитие'
- Со-Ок ви е подготвила нови изненади в новото 'Януарско събитие'!


* Не е необходимо да обновявате игровия клиентGame Updates & Events 17.01.2017


- The time for 'Double EXP' Event is extended with one hour (16:00 - 20:00 GMT+2) .
- The 'Christmas Event' is over
- So-Ok has a new surprises for you with the new 'January Event'


*You don't need to update the game client


s-type на January 16 2017 16:42:26 0 Коментари · 779 Прочита · Отпечатай
страница 16 от 17 << < 13 14 15 16 17 >
Вход
Потребител

ПаролаНе сте член?
Натисни тук за да се регистрираш.

Регистрация на нов акаунт

Register new website accountЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
Change Language

(WIP) Selected: EN

English language Български
Contact us

Официален Доскорд Чат Канал/ Official Discord Channel

Warriors Way Online - Free Online Game (MMORPG)
© 2016 - 2020 Hextoza LTD.All Rights Reserved
All other trademarks and trade names belong to their respective owners.