Пътят на Воина Онлайн (ПВО) - Безплатна ролева онлайн игра (MMORPG) | Warriors Way Online - Free MMORPG
Приятели

@kipariska21

Обновления на играта | Game Updates 17.03.2017

Обновлени на играта / Game Updates


Обновления на играта 17.03.2017 г.Добавен пакет от 8 нови задачи 10,20,30 - 40 Ниво(4 Азия / 4 Европа):
Целта на новите задачи е да стимулира играчите да изпълняват своите мисии.След като изпълните определени задачи (имената им ще откриете в описанието на задачата), вие ще получите бонус (главно точки умение) с общ сбор 26 000 чисти точки умение за 4 те задачи. Подробно описание може да получите от Ръководства -> Задачи (Джанган, Даунханг / Константинопол, Централна Азия)
-'Допълнителна награда за 10 Ниво' (Билкар Янгун /Монахиня Беатрис |Награда Точки опит 4400 / Чисти Точки Умение 1400 / Злато 10000 )
-'Допълнителна награда за 20 Ниво' (Билкар Янгун /Монахиня Беатрис |Награда Точки опит 52875/ Чисти Точки Умение 3600 / Злато 50000 )
-'Допълнителна награда за 30 Ниво' (Билкар Бори /Монахиня Мартел |Награда Точки опит 260400/ Чисти Точки Умение 7000 / Злато 140000 )
-'Допълнителна награда за 40 Ниво' (Билкар Бори /Монахиня Мартел |Награда Точки опит 822623 / Чисти Точки Умение 14000 / Злато 300000 )


* Необходимо е да обновите игровия клиент до версия 16.03.2017Game Updates 17.03.2017Added 8 new bonus quest for 10,20,30 - 40 Level(4 China / 4 Europe):

The purpose of bonus quests is to stimulate the players to complete the game quests.After the required quest are completed (the name of the quests can be found in quest description),you will gain a additional bonus points (Skill Points mostly) 26 000 clean skill points for all 4 quests.Detailed information can be obtained from in game Help -> Quests (Jangan, Dawnhang / Constantinople, Central Asia)
-'Bonus reward for 10 lv' (Herbalist Yangyun / Nun Retaldi |Reward Experience 4400 / Clean Skill Points 1400 / Gold 10000)
-'Bonus reward for 20 lv' (Herbalist Yangyun / Nun Retaldi |Reward Experience 52875/ Clean Skill Points 3600 / Gold 50000)
-'Bonus reward for 30 lv' (Herbalist Bori / Nun Martel |Reward Experience 260400/ Clean Skill Points 7000 / Gold 140000)
-'Bonus reward for 40 lv' (Herbalist Bori / Nun Martel |Reward Experience 822623/ Clean Skill Points 14000 / Gold 300000)


*You need to update the game client to version 16.03.2017 Players can use the new version of full game client or just patch the old client with the latest patch update.


s-type на March 17 2017 13:05:16 виж целият текст · 0 Коментари · 897 Прочита · Отпечатай
Обновления на играта | Game Updates 09.03.2017

Обновлени на играта / Game Updates


Обновления на играта 09.03.2017 г.


- Обновена версия на игровия клиент:
- Предметите от последното събитие вече ще могат да бъдат продавани/ депозирани в склада.
- Стартовият час на събитието 'Двоен Опит'  се променя съответно от 16:00 - 20:00 на 19:00 до 23:00 часа
- Оправен проблем с задачата 'Подобряване на Уменията 3/6'

* Необходимо е да обновите игровият клиент до версия 09.03.2017Game Updates 09.03.2017


- Updated version of the game client
- All items from 'Pandora Box' Event now can be traded/sold/deposit on storage
-'Double EXP' Event start time is changed from 16:00 - 20:00 (GMT+2) to 19:00 - 23:00 (GMT+2)
- Fixed a bug with the quest 'Skills Improvement 3/6'

*You need to update the game client to version 09.03.2017


s-type на March 09 2017 18:08:59 0 Коментари · 856 Прочита · Отпечатай
Обновления на играта | Game Updates

Обновлени на играта / Game Updates


Обновления на играта 07.03.2017 г.Добавен пакет от 6 нови задачи Рок Плюс:

-'Подобряване на Уменията 1' (73 Ниво |Продавачка на билети Саюн - Рок|Награда 5 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 2' (76 Ниво |Жителка Салхиран - Рок|Награда 10 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 3' (80 Ниво |Старейшина Букра - Рок|Награда 20 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 4' (83 Ниво |Жителка Салхиран - Рок|Награда 25 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 5' (87 Ниво |Жителка Исан - Рок|Награда 30 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 6' (88 Ниво |Старейшина Букра - Рок|Награда 40 000 точки умение )


* Необходимо е да обновявате игровия клиент до версия 02.03.2017Game Updates 07.03.2017Added 6 new Roc Plus quests :

-'Skills Improvement 1' (73 Lv |Aircraft Ticket Seller Sayun - Roc Mnt. |Reward 5k Skill points)
-'Skills Improvement 2' (76 Lv |Towner Salrihan - Roc Mnt. |Reward 10k Skill points)
-'Skills Improvement 3' (80 Lv |Village Chief Bukhra - Roc Mnt. |Reward 20k Skill points)
-'Skills Improvement 4' (83 Lv |Towner Salrihan - Roc Mnt. |Reward 25k Skill points)
-'Skills Improvement 5' (87 Lv |Towner Isan - Roc Mnt. |Reward 30k Skill points)
-'Skills Improvement 6' (88 Lv |Village Chief Bukhra - Roc Mnt. |Reward 40k Skill points)


*You need to update the game client to version 02.03.2017


s-type на March 07 2017 12:33:31 0 Коментари · 866 Прочита · Отпечатай
Честит 3-ти Март!

Честит празник на всички Българи!


Честит Трети Март!


 
" Българийо, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх."

Из „Новото гробище над Сливница“


s-type на March 03 2017 00:00:00 0 Коментари · 561 Прочита · Отпечатай
Обновления на играта /Game Updates

Обновлени на играта / Game Updates


Обновления и Събития 24.02.2017 г.- Обновена версия на игровия клиент
- Събитието 'Двоен Опит'  16:00 - 20:00 продължава
- -Добавени са 34 нови костюма в Премиум Магазина
-Добавени са 4 нови Сибирачи и 2 Пазителя в Премиум Магазина
-Добавени са 2 нови Дяволски Духа в Премиум Магазина
-Добавен Свитък за Нулиране на Кармата в Премиум Магазина
- Край на 'Януарското събитие'
- Со-Ок ви е подготвила нови изненади в новото събитие 'Кутията на Пандора'


* Необходимо да обновявате игровия клиентGame Updates & Events 24.02.2017- Updated game client
- 'Double EXP' Event  (16:00 - 20:00 GMT+2)  continue.
- Added 34 new Avatars in Premium Shop
- Added 4 new Grab Pets and 2 Grow Pets in Premium Shop
-Added 2 new colors of Devil Spirit
- Added new Stat Reset Scroll in Premium Shop
- The 'January Event' is over
- So-Ok has a new surprises for you with the new 'Pandora Box' event


*You need to update the game client


s-type на February 24 2017 10:34:05 0 Коментари · 906 Прочита · Отпечатай
Обновления на играта - Януари 2017/Game Updates - January 2017

Обновлени на играта / Game Updates


Обновления и Събития 17.01.2017 г.


- Събитието 'Двоен Опит' е увеличено с още един час 16:00 - 20:00
- Край на 'Коледното събитие'
- Со-Ок ви е подготвила нови изненади в новото 'Януарско събитие'!


* Не е необходимо да обновявате игровия клиентGame Updates & Events 17.01.2017


- The time for 'Double EXP' Event is extended with one hour (16:00 - 20:00 GMT+2) .
- The 'Christmas Event' is over
- So-Ok has a new surprises for you with the new 'January Event'


*You don't need to update the game client


s-type на January 16 2017 16:42:26 0 Коментари · 802 Прочита · Отпечатай
Обновления на играта /Game Updates

Обновлени на играта / Game Updates


Обновление 06.01.2017 г.


- Добавени са нови 40 задачи.Пакет задачи Хотан Плюс  обхваща задачи от 43 до 80 ниво. Задачите обхващат районите Хотан, Каракорум, Такламакан.Може ги получите от неутралните единици в Хотан и Такламакан.
- Подобрен е шанса за успешна алхимия ++ на предметите.
-Отстранени са неточности от текста на играта.


* За правилната работа на играта е необходимо е да инсталирате последното обновление от 06.01.2017Game Updates 06.01.2017


-Added new 40 game quests.The new quest packet Hotan Plus include 40 new quests from 43 to 80 level.The new quest can be obtained from NPC's in Hotan and Taklamakan.The regions of the quest are Hotan,Karakorum and Taklamakan desert.
-Improoved item alchemy
-Fixed inaccuracies in text


*For proper gameplay game client must be updated to version 06.01.2017


s-type на January 06 2017 16:59:26 0 Коментари · 882 Прочита · Отпечатай
Весело посрещане на новата 2017!

 


Екипът на играта ви желае, весело посрещане на новата 2017 година и безаварийно изпращане на старата!
Наздраве! 


s-type на December 31 2016 17:23:36 0 Коментари · 839 Прочита · Отпечатай
Честита Коледа

 


Честита Коледа! Екипът на играта ви пожелава весели празници!
* * *
Merry Christmas! Wishing you a Happy Holidays.Best wishes from Warriors Way Online support team!


 s-type на December 25 2016 10:44:15 0 Коментари · 901 Прочита · Отпечатай
ТОП 5 от най-активните играчи/TOP 5 of most active beta test players

Топ 5 най-активни играчи


Списък на ТОП 5 от най-активните играчи по време на  бета теста , които ще получат награди!
(Rewards List of TOP 5 most active beta test players)


     MainataMu (53 Ниво) - 30 000 Рубина
    _ASTERI_    (42 Ниво) - 26 000 Рубина
    Taxi_Man    (31 Ниво) - 20 000 Рубина
AndreaNilmar (22 Ниво) - 10 000 Рубина
 Anaesthesia  (22 Ниво) - 10 000 Рубина


* За потребителите който са участвали с няколко героя, ще се взима под внимание героят с най-високото ниво.Потребителите ще получат наградите си до края на деня (20.12.16г)


s-type на December 20 2016 13:55:18 0 Коментари · 1113 Прочита · Отпечатай
Официално откриване на сървъра / Grand opening (20.12.2016)

Официално отваряне на сървъра / Grand opening


Пътят на Воина Онлайн - седмична програма


                    - 19.12.2016 Край на бета теста
                    - 20.12.2016 Официално откриване на сървър Тангра
                    - 21.12.2016 Избиране и награждаване на ТОП 5 от най-активните играчи от бета теста (наградите ще бъдат обявени по-късно)

                                 Коледното събитие и събитието 'Двойни точки опит' продължават!
                                             Екипът на играта ви пожелава весели празници!   
Warriors Way Online - Week schedule


                     - 19.12.2016 Beta Test is over
                     - 20.12.2016 Grand Opening of server Tangra
                     - 21.12.2016 Reward for most active TOP 5 beta test players (award will be announced soon)


                      Christmas Event and Double experience event is continue!
        Wishing you a Happy Holidays.Best wishes from Warriors Way Online support team!s-type на December 19 2016 14:41:18 0 Коментари · 923 Прочита · Отпечатай
страница 17 от 18 << < 14 15 16 17 18 >
Вход
Потребител

ПаролаНе сте член?
Натисни тук за да се регистрираш.

Регистрация на нов акаунт

Register new website accountЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
Change Language

(WIP) Selected: EN

English language Български
Contact us

Официален Доскорд Чат Канал/ Official Discord Channel

Warriors Way Online - Free Online Game (MMORPG)
© 2016 - 2020 Hextoza LTD.All Rights Reserved
All other trademarks and trade names belong to their respective owners.