Обновления на играта | Game Updates
Публикувана от s-type на March 07 2017 12:33:31

Обновлени на играта / Game Updates


Обновления на играта 07.03.2017 г.Добавен пакет от 6 нови задачи Рок Плюс:

-'Подобряване на Уменията 1' (73 Ниво |Продавачка на билети Саюн - Рок|Награда 5 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 2' (76 Ниво |Жителка Салхиран - Рок|Награда 10 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 3' (80 Ниво |Старейшина Букра - Рок|Награда 20 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 4' (83 Ниво |Жителка Салхиран - Рок|Награда 25 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 5' (87 Ниво |Жителка Исан - Рок|Награда 30 000 точки умение )
-'Подобряване на Уменията 6' (88 Ниво |Старейшина Букра - Рок|Награда 40 000 точки умение )


* Необходимо е да обновявате игровия клиент до версия 02.03.2017Game Updates 07.03.2017Added 6 new Roc Plus quests :

-'Skills Improvement 1' (73 Lv |Aircraft Ticket Seller Sayun - Roc Mnt. |Reward 5k Skill points)
-'Skills Improvement 2' (76 Lv |Towner Salrihan - Roc Mnt. |Reward 10k Skill points)
-'Skills Improvement 3' (80 Lv |Village Chief Bukhra - Roc Mnt. |Reward 20k Skill points)
-'Skills Improvement 4' (83 Lv |Towner Salrihan - Roc Mnt. |Reward 25k Skill points)
-'Skills Improvement 5' (87 Lv |Towner Isan - Roc Mnt. |Reward 30k Skill points)
-'Skills Improvement 6' (88 Lv |Village Chief Bukhra - Roc Mnt. |Reward 40k Skill points)


*You need to update the game client to version 02.03.2017